Menu

Wyniki ankiety: uzależnienia: narkotyki, nikotyna, alkohol.

Celem ankiety było zdobycie informacji na temat uzależnień od narkotyków, nikotyny i alkoholu wśród młodzieży naszej szkoły. Zebrane dane mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji na temat przeciwdziałania powyższym zagrożeniom.

Badania przeprowadzono w dniach 19-23 lutego 2001 roku za pośrednictwem ankiety elektronicznej umieszczonej w Internecie pod adresem www.juliusz.lo-zywiec.pl

W ankiecie wzięło udział 617 osób - w większości uczniowie klas I i II. Badania przeprowadzono w ramach lekcji informatyki.

Uczestnicy ankiety odpowiadali na pytania samodzielnie, bez ingerencji nauczyciela i innych uczniów. Ankieta była anonimowa.

Narzędzia wykorzystane przy opracowaniu ankiety:

po stronie serwera www Linux Apache lo-zywiec.pl:

po stronie osoby ankietowanej:

dane były przesyłane pocztą e-mail na moje konto pocztowe a następnie przetwarzane:

Po opracowaniu danych wyniki zostały umieszczone na stronie www.juliusz.lo-zywiec.pl

FAQ - jak umieścić podobną ankietę na swojej stronie?

plik MS Word 97 - 42 KB

to samo, spakowane zipem - 9KB

Statystyka
Narkotyki
Papierosy
Alkohol
Ocena szkoły w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
Inne uwagi

Zapis oryginalny bez korekty ortograficznej, gramatycznej i typograficznej.


webmaster: juliusz@lo-zywiec.pl