Web.Reporter.pl Pełny kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia modyfikacja: 2002.06.10 • wersja kursu: 1.1

[0-9]  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
[główne menu] - [elementy HTML] - [atrybuty HTML] - [style CSS] - [artykuły]
tabelelistyformularzemultimediael. strukturalneel. blokoweel. liniowe

onkeypress

Definiuje reakcję na zdarzenie pochodzące od klawiatury i polegające na wciśnięciu i puszczeniu klawisza. Wtedy wywoływany jest zwykle jakiś skrypt, często jest to fragment JavaScriptu.

Wartości atrybutu:

skrypt
np. alert('Nastąpiła reakcja');
Atrybut używany w elementach:
A, ABBR, ACRONYM, ADDRESS, AREA, B, BIG, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CAPTION, CENTER, CITE, CODE, COL, COLGROUP, DD, DEL, DFN, DIR, DIV, DL, DT, EM, FIELDSET, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HR, I, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LEGEND, LI, LINK, MAP, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, OL, OPTGROUP, OPTION, P, PRE, Q, S, SAMP, SELECT, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, SUB, SUP, TABLE, TBODY, TD, TEXTAREA, TFOOT, TH, THEAD, TR, TT, U, UL, VAR
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<A href="#" onkeypress="alert(\'Nastąpiła reakcja\')">
uaktywnij link i wciśnij klawisz!</A>

uaktywnij link i wciśnij klawisz!

• • •
Masz jakieś pytania? Podyskutuj na forum dyskusyjnym o HTML i CSS!